උපේක‍ා ජොලි ආච්චි වෙලා (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=4JXfNgOAdm0&feature=youtu.be

රන්ජන් වෙනුවෙන් රැප් එකක් හදපු කො‍ල්ලො(VIDEO)

රන්ජන් වෙනුවෙන් රැප් එකක් හදපු කො‍ල්ලො(VIDEO) https://www.youtube.com/watch?v=tt7W2H_sNlA

ඔලිම්පික් ගිය සමලිංගික ආදරය

මෙවර බ්‍රසිලයේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙල අපුර්ව පුවත් මවන තැනක් බවට පත්ව තිබෙනවා. පසුගිය දින එහි සිදුවු අපුරු ආදර කතාවක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.   ඒ සමලිංගික...