ගුවන් මගින් ඔත්තු බලන ඩ්‍රෝන් වලින් නැතිවන පුද්ගලිකත්වය

වසංගත සමයේ ඔත්තු බැලීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් මෑතදී එලියට ගන්නා ලද නියමුවන් රහිත, අධිබල කැමරා සහිත ගුවන් යානා විධික්‍රමය, පුද්ගල අයිතිය කෙලෙසන බවට තීන්දු කළ ලොව දියුණුම රටක අධිකරණයක් විසින් හය මසකට ඉහතදී තහනම් කර ඇති ක්‍රමවේදයක් බව හෙළි වී තිබේ. කොවිඩ් 19 අවදානම හමුවේ හුදෙකලා කොට ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාව සෝදිසි කිරීම … Continue reading ගුවන් මගින් ඔත්තු බලන ඩ්‍රෝන් වලින් නැතිවන පුද්ගලිකත්වය