සිප් සතර හදාරන්න අත්වැලක් වන්න

බලන්ගොඩ පිහිටි බෝවත්ත විද්‍යාලය, මුල්ගම විද්‍යාලය සහ වටවල විද්‍යාලයන්හි ඉගෙනුම ලබන දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවිමේ අරමුණින් අධ්‍යාපනික උපකරණ ලබා දිමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර...

British Cosmetics විලාසිතා දැක්ම

British Cosmetics විලාසිතා දැක්ම

රන්ජන් බෑණගේ මළගමේ කතාව කරන්න කාලෝ මාමා බැහැ කියයි (VIDEO)

තමන්ගේ බෑණ වන රන්ජන් රාමනායක ගැන ආඩම්බර වන බවත් කට පරිස්සම් කර ගන්නා ලෙසත් මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා රන්රජන් රාමනායකට අවවාද කළේය. "බැනා , ඔයා ගැන...

ලංකා.. ලංකා.. මම එනකොට එයා පට්ට කෑල්ල (VIDEO)

මේ වීඩියෝව කරලා තියෙන්නෙ ෆන් එකට කියලා මුලින්ම කියනවා. ඒත් මේක ඇත්තටම ෆන් එකටම කරපු එකක්ද?මේකෙ පටන් ගන්නේ මෙන්න මේ වගේ නැරේෂන් එකකින්. 1948 පෙබරවාරි...