මහ බැංකු බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ රහස් පිටවෙලා

0

අන්දෝලනය තුඩු දී ඇති බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ වැදගත් තොරතුරු පිටස්තර යම් පාර්ශවයක් කළින් දැනගෙන ඇති බව සිය දීර්ඝ සේවා පළපුරුද්ද අනුව තමා නිගමනය කළා යැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා කියා සිටී.

බැඳුම්කර වංචාව සෙවීමට පත් කර ඇති ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂී දෙමින් මහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති පී. සමරසිරි මෙම තොරතුරු හෙළි කර ති‍බේ.

එම බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ ලංසු රටාව හොඳින් අධ්‍යනය කිරීමෙන් අනතුරුව තමන් මෙම නිගමනයට එළැඹුණේ යැයිද මහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා එහිදි සඳහන් කර ඇත.

2015 පෙබරවාරී මස 27 වැනිදා වන විට රුපියල් බිලියනයක බැදුම්කර නිකුතුවක් කළ බවත් එම බැදුම්කර නිකුතුවේදී කොපමණ ලංසු ප‍්‍රමාණයක් පිළිගත්තාද යන මිල සංවේදී තොරතුරු මහා බැංකුවේ රජ්‍ය ණය දෙපාර්තුමේන්තුවේ සේවකයෙකු නොවන අයෙකුට ලැබීමට ඉඩ ඇතැයිද සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියනයක බැදුම්කර නිකුත් කළ විට රුපියල් බිලියන දෙකක, තුනක මුදලක් පිළිගැනීමට හැකියාව ඇතත් රුපියල් බිලියන 10ක වැනි මුදලක් පිළිගන්න අසීරූ යැයිද නියෝජ්‍ය අධිපති පී. සමරසිරි සිය සාක්ෂිය මඟින් පෙන්වා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Facebook Comments