“මෛත්‍රී සීයා” සොයා පැමිණි සිඟිත්තිය (PHOTO)

0

කවුඩුල්ල ප්‍රදේශයේ ගම්මානයක ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවතී ධීවර ආම්පන්න හා බෝට්ටු බෙදා දීම උත්සවයක් අතර සිදුවුයේ අපුරු සිදුවීමකි.

මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි දනුල්‍යා නම් කුඩා දැරියක් තම දෙමව්පියන් සමග මෙම උත්සවයට පැමිණ සිටි අතර ඇය ජනාධිපතිවරයා දැකීමෙන් පසු ” මෛත්‍රී සියා “යනුවෙන් පවසමින් ජනාධිපති දෙසට දිවගෙන යාමට සැරසුනත් ජනපති ආරක්ෂයින් එය වළක්වන ලදී.

මෙම සිද්ධිය දුටු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වහාම ඔහුගේ ආරක්ෂක අංශයට පැවසුවේ ඇයට පැමිණීමට ඉඩ දෙන ලෙසයි.

ලද අවසරයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ තුරුලට පැමිණි ඇය උත්සවය අවසන් වනතුරම ජනාධිපතිවරයාගේ ඇකයට වී සිටියාය.

Facebook Comments

wedding people