මන්ත්‍රීවරුන්ගේ උනන්දුවෙන් ව්‍යවස්ථා විවාදය දිග් ගැස්සෙයි

0
567
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් අතුරු කමිටු වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමට අය වැයෙන් පසුවත් මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව සැලසීමට කතානායකවරයා පියවර ගෙන තිබේ.

මෙහෙයුම් කමිටු අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ මැති ඇමතිවරුන්ට අදහස් දැක්වීම සඳහා මුලින් වෙන්කර තිබූ දින තුනට අමතරව තවත් දින දෙකක් වෙන්කිරීමට කතානායක කරු ජයසුරිය පසුගියදා තීරණය කළේය.

විවාදයට එක්වීමට මන්ත්‍රීවරුන් තුළ තිබූ විශාල උනන්දුව හේතුවෙන් ඊයේ වන විට වනවිට පස්වන දිනටත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැනුණු අතර පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන අවස්ථාවේ තවදුරටත් අදහස් දැක්වීමට මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත්ව සිටියහ.

ඒ පිළිබඳව සිය අවධානය යොමු කල කතානායක කරු ජයසූරිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සභානායකවරයා සමඟ ද සාකච්ඡා කර සභාවේ අදහස් විමසීමෙන් පසුව තීරණය කර ඇත්තේ අයවැය විවාදයෙන් පසුව සෙසු මන්ත්‍රීවරුන්ටද ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් අතුරු කමිටු වාර්තාව පිලිබඳ අදහස් පළ කිරීමට තවත් දිනයක් වෙන් කල බව රජය නිවේදනය කරයි.

Facebook Comments

HailHost