දුම්රිය වර්ජනයේ හැප්පෙන්න ආණ්ඩුව සූදානම්: මංගල

0

දුම්රිය සේවකයන් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය “අසාධාරණ හා අශිලාචාර” බව පවසන මුදල් අමාත්‍යවරයා වැඩ වර්ජනය අවසන් කරන තුරු ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරය සුදානම් නැතැයි අවධාරණය කරයි.

වැඩ වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් රජයක් ලෙස ඊට මුහුණ දීමට සුදානම් යැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර 10 සිකුරාදා පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී කියා සිටියේය.

එසේම දුම්රිය මගින්ගේ අපහසුතා මග හැරවීමට පෞද්ගලික බස් රථ යෙදවීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

දුම්රිය වෘත්තිය සමිති විසින් හදිසියේම වර්ජනය ආරම්භ කරන ලද දිනයේම ජනතාව දුෂ්කරතාවට පත් නොකර ඉල්ලීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කීරිම සඳහා පැමිණිනෙ ලෙස අමාත්‍යවරයා ආරාධනා කළේය.

මංගල සමරවීර ඇමැතිවරයාගේ ඇරයුම ඉවත දැමු වෘත්තිය සමිති තම ඉල්ලීම් ලබාදෙනතුරු වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකරන බවට රජයට අනතුරු ඇඟවීය.

Facebook Comments