ජාතිවාදීන්ට බලය දෙනවා දැයි ජනතාව සිතා බැලිය යුතුයි – සජිත්

0

ජාතිවාදීන්ට හා ආගම්වාදීන්ට නැවත වරක් බලය ලබා දෙනවා දැයි ජනතාව තමන්ගෙන්ම විමසා බැලිය යුතු යැයි නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“දැන් ඔබලා තීන්දු කරන්න ඕනා ඉස්ලාමීය දේවස්ථාන කඩල ජනප්‍රිය වෙන්න හදපු ජාතිවාදයට මනාප ගහනවද, හින්දු ආගමික සිද්ධස්ථාන කුඩු පට්ටම් කරපු නායකත්වයක් රටට ගේනවද, ක්‍රිස්තියානී, කතෝලික ආගමික ස්ථාන සුනුවිසුනු කරලා මහ ලොකුවට මහා වීරත්වයක් පෙන්නපු ජාතිවාදී ආගම්වාදී පුද්ගලයෝ රටේ රජ පුටුවට ගෙනියනවද කියලා.”

විශිෂ්ඨ බෞද්ධයන් යැයි කියා ගන්නා හිටපු රටේ පාලකයින් යුද්ධයෙන් පසුව රටේ එකඳු ‍ඓත්‍යයක්වත් නිර්මාණ කර නොමැති බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පුත්තලමේ පැවති ජන හමුවක දී කියා සිටියේය.

ජාතිවාදී ආගම්වාදී පිරිස් කෙසේ හෝ නැවත වරක් රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක නිරත වී සිටින බවද අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Facebook Comments