මහ මැතිවරණයකට එජාප සහාය නැහැ – ඩිජිටල් ඇමැති

0

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයට පෙර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්විමේ කිසිඳු අදහසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නොමැති බවට ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා පවසයි.

නියමිත කාලයට පෙර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට පාර්මේන්තුවේ තුනෙක් දෙකක බහුතර කැමැත්ත අවශ්‍ය වන අතර එම බහුතරය ලබා ගැනීමට එජාප මන්ත්‍රී පිරිසක් සහය දෙන බවට විපක්ෂය ගෙන යන ප්‍රචාරයන් අසත්‍ය බවයි අජිත් පී.පෙරේරා පෙන්වා දෙන්නේ.

වත්මන් රජය 2020 පෙබරවාරි දක්වාම නීත්‍යනුකූල ලෙස පවත්වාගෙන යා හැකි බව පවසන ඇමැතිවරයා ඊට ප්‍රථම මැතිවරණයකට යාමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බවයි අවධාරණය කරන්නේ.

Facebook Comments

wedding people