රිෂාඩ්ට සහ හරින්ට කරන හිරිහැර ගැන රනිල්ගෙන් දොස්

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බිය ගැන්විම හා බලහත්කාරයෙන් රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක සිය කනස්සල්ල පළකර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීමට හේතුව සභාවට දැනුම් දිය යුතු බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රීවරයා 19 සඳුදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

එසේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ලබා නොදී බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා රඳවා තබා ගැනීම සිදු කර ඇති බවටයි හිටපු අගමැතිවරයා චෝදනා කරන්නේ.

එය සභාවේ අයිතිවාසිකම් වලට පටහැනි බව මෙන්ම සාමාජිකයෙකු රඳවා තබා ගැනීමට හේතුව සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා කල ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්ඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහ කරන බව ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රී වරයා මෙහිදී කියා සිටියේය.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් විසින් විසඳා ඇති බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

“ඇත්තේ එකම නිගමනයකි, ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුව බිය ගැන්වීමටයි.” සජබ මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් හිටපු අගමැතිවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තුවට එහි සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ පාර්ලිමේන්තුවට අවසානයේ වගකිව යුතු කැබිනට් මණ්ඩලයේ බලතල ආරක්ෂා කරමින් පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරන ලෙස හිටපු අගමැතිවරයා කථානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයා විසින් තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රීවරයා, එය පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමයට සහ ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සංගමයට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලීමක්ද කළේය.

Facebook Comments