ක්‍රියාමාර්ග නොගත් ළමා හිංසා පැමිණිලි ගොඩගැහිලා

0

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ට සිදුවන හිංසන සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි බාර ගන්නා ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් දහස් සංඛ්‍යාත පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැති බව හෙළි වී තිබේ.

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට 2011 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා ලැබුනු පැමිණිලි 79259ක් අතුරින් පැමිණිලි 37186ක් විසඳා නොමැති බව ජනමාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරද්දී, රජය හෙළි කර ඇත්තේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පසුගිය වර්ෂවල වාර්තා වූ පැමිණිලි අතරින් 485 ක් සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැති බවයි.

එමෙන්ම දරුවන්ගේ පැමිණිලි සඳහා ලබාදුන් විසඳුම් වල ප්‍රගතිය විමසීමක් හෝ පසුවිපරම් කිරීමක් හෝ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කර නොමැති බවයි වැඩි දුරටත් හෙළි වී ඇත්තේ.

ඒ බව අනාවරණය වී ඇත්තේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ 2016 ,2017 සහ 2018 වර්ෂවල විගණකාධිපති වාර්තා සහ වර්තමාන කාර්ය සාධන පරීක්ෂාව රාජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදීය.

පවතින තත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධ කරගනිමින් ළමුන් විෂයෙහි වන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් වහා සම්පාදනය කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස විතාරණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් වෙත අවධාරණය කළ බව රජය නිවේදනය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ පසුබිම තුළ අනාථ, අත්හළ හා අසරණ ළමුන්ගේ ද නීතිමය ගැටලුවලට බඳුන් වූ ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම්, පූර්ණ සංවර්ධනය හා ආරක්ෂාව සුරකින ලෙස ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම, ඇගයීම යන කටයුතු සම්බන්ධ කර ජාතික යාන්ත්‍රණයක් ලෙස කටයුතු කිරීම පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර වුවද ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන පරිදි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම හා ඊට අදාළ නීති සම්පාදනය කිරීම 2021 වර්ෂය වන විටද ඉටුනොවුණු බව මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණගේ සභාපතීත්වයෙන් පසුගිය දා පැවති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය වී ඇත.

ළමයින් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවෘත්ති ජනමාධ්‍ය මඟින් වාර්තාකරණයේදී ඒ සඳහා වූ ක්‍රමවත් නීති පද්ධතියක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද කාරක සභාව විසින් නිලධාරීන්ගේ අවධානයටයොමු තිබෙන අතර මානසික පීඩනයට පත් දරුවන් සඳහා උපදේශන සේවය ලබා දී ඔවුන් සමාජගත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ළමා උපදේශනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ද සකස් කළ යුතු බවත් උක්ත සියලු කරුණු සලකා බලා නිසි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතු බවත් සභාපතිවරයා එහිදි වැඩි දුරටත් පවසා තිබේ.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2016 වර්ෂයේ ආයතනගත ළමුන් සමාජගත කිරීමට නොහැකි වන හේතු විමසා බැලීමේ පර්යේෂණය, දෙමවුපියන් විදේශගත වීමෙන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට හා ආරක්ෂාවට වන බලපෑම, ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා හා ව්‍යුහය තුළ ළමා සහභාගිත්වය පිළිබඳ සමාලෝචනය යන පර්යේෂණ තුනක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 4.98 ක් වැය කර තිබූ නමුත් එම පර්යේෂණ වාර්තාවලින් ලබාගත් නිර්දේශ හා නිගමන ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳව කාරක සභාවේ අවධානයට යොමු වී ඇත.

මෙම ගැටලුව හේතුවෙන් ළමුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ සොයා බලා ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා පර්යේෂණ ඒකකයක් පරිව‍ාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තව තුළ ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කමද කාරක සභා අවස්ථාවේදී යෝජනා වී තිබේ.

ළමුන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලීම සඳහා පවතින ග්‍රාමීය ළමා ආරක්ෂණ කමිටු තවදුරටත් සක්‍රිය විය යුතු බවත් ඒ තුළින් ග්‍රාමීයව ළමුන් පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමේ වැදගත්කමත් එම සභාවේ දී අවධාරණය ලක්ව තිබේ.

ළමයින් සම්බන්ධයෙන් සිදුවන සයිබර් අපරාධ

ළමයින් සම්බන්ධයෙන් සිදුවන සයිබර් අපරාධ සඳහා නියාමනයක් නොමැති හෙයින් නියාමනයන් කිරීමට වහා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවත් මේ දිනවල දරුවන් නිවසේ සිට මාර්ගගත ක්‍රමය මඟින් අධ්‍යාපනය ලබන හෙයින් අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී සිදුවන වැරදි සම්බන්ධයෙන් ද අවධ‍ානය යොමු කොට ඒ සඳහා ද පිළියම් යෙදීමට‍ද කමිටුවේ අවධානය යොමු වු බව රජය වැඩි දුරටත් නිවේදනය කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස විතාරණගේ සභාපතිත්වයෙන් පැවති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන තිස්ස අත්තනායක, අශෝක් අබේසිංහ, නිරෝෂන් පෙරේරා, ෆයිසාල් කාසිම්, මොහොමඩ් මුසම්මිල්, බී.වයි.ජී. රත්නසේකර, වීරසුමන වීරසිංහ, හරිනි අමරසූරිය, උපුල් ගලප්පත්ති ද සහභාගී වී ඇත.

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

මේ අතර ජන මාධ්‍ය ඊයේ වාර්තා කර තිබුනේ 2011 සිට 2019 වසර දක්වා ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට ලැබුණු මුළු පැමිණිලි 79259ක් අතුරෙන් විසඳා ඇත්තේ පැමිණිලි 42073ක් පමණක් බවයි.

එම කාලය තුලදී තමන්ට ලැබුනු පැමිණිලි 37186ක් විසඳීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය අසමත් වී ඇති බව එම වාර්තා සදහන් කරයි.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ලැබුණු පැමිණිලිවලින් 2010 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා විමර්ශන අවසන් කළ ගොනු 413ක් නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති අතර 2020 වසර වන විටත් එයින් නඩු පවරා ඇත්තේ ගොනු 185ක් සම්බන්ධයෙන් පමණක් බව එම වාර්තා වැඩි දුරටත් හෙළි කර තිබේ.

Facebook Comments

wedding people