බලය බෙදිය යුත්තේ ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමටයි – නිරෝෂන් පෙරේරා

0
905
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ශ්‍රී ලංකාවේ බලය බෙදීම සිදු කළ යුත්තේ ජනතාව ශක්තිමත් කර සිය අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට මිස දේශපාලකයින්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට හෝ ඔවුන් සතුටු කිරීමට නොවන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙරට බලය බෙදීම සහ ජනතා අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිරෝෂන් පෙරේරා මේ බව පැවසු බව රජය කියා සිටී.

පළාත් සභා ක්‍රමය වියදම් අධික අකාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් බවට පත් වී ඇති පෙන්වා දෙන ඇමතිවරයා ජනතාවට සෘජුව පරිපාලනය හා ප්‍රතිපාදන ගෙනයන දිස්තික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ක්‍රම තුළින් ඊට වඩා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සැපිරෙන බව මෙම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

බලය බෙදීමේ ඉතිහාසය

රටේ ඉතිහායේ බලය බෙදීම ගත් විට දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මෙන්ම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු සහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ව්‍යුහයන් සාර්ථක පරිපාලන ව්‍යුහයන් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය බවත් අද වන විට එම ව්‍යුහය ඔස්සේ සුවිශේෂී වැඩ කොටසක් ඉටු වෙමින් පවතීන බවය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන්නේ.

මධ්‍යම රජය එම ආයතන වෙත සෘජුවම මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන අතර ඔවුන් ඒවා ඉතා කාර්යක්ෂම සම්බන්ධීකරණයෙන් පරිපාලන සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය මගින් ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු කරන අතර එයට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ මෙම ව්‍යුහයන් සෘජුව මධ්‍යම රජයට වගකීමට බැඳී සිටීම සහ සියලු පාර්ශව සමග සම්බන්ධීකරණය වීම බවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා විශ්වාසය පළ කළේය.

පළාත් සභාවල සමස්ථ වියදමින් 75%ක් වෙන්වන්නේ පරිපාලන වියදම් සඳහා වන අතර ඉන් වැඩි වියදම් ප්‍රතිශතයක් දැරීමට සිදුවන්නේ මධ්‍යම රජය විසින් බව කී අමාත්‍යවරයා පලාත් සභා ව්‍යුහය තුළින් එකතු වන බදු වලින් සහ පුනරාවර්තන වියදම් මගින් මහජනතාවට ලැබෙන්නේ කුමක්ද යන්න ප්‍රශ්න කර සිටී.

රාජපක්‍ෂ තියරියෙන් ඈත්වීම

බලය බෙදීම දේශපාලනීකරණය නොවී ජනතා හිතවාදී වියයුතු බව සහ පළාත්සභා, රජවරුන්ගේ රාජධානි බිහිකිරීමේ රාජපක්‍ෂ තියරියෙන් ඈත්වී මධ්‍යම රජය සහ බලය විමධ්‍යගත කරන ව්‍යුහයන් සමග එක්ව කටයුතු නොකාලහොත් ජනවාරි 8 ජනතාවට පොරොන්දු වූ රාජපක්ෂ ගෝත්‍රික වාදය අතුගා දැමීමේ ප්‍රයත්නය අසාර්ථක වනු ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා සය නිවේදනය මගින් වැඩිදුරටත් කියා සිටින බව රජය පවසයි.

Facebook Comments