සංහිඳියාව ඇති කල යුත්තේ සිත් තුළ – සන්ධ්‍යා එක්නැළිගොඩ

0

සැමගේ සිත් තුළ සාමය ඇති කර ආරක්ෂිතව සතුටින් ජිවත් විය හැකි බවට සියලු ජනතාවට තහවුරු වන තෙක් සංහිඳයාව ඇති කල නොහැකි බව අතුරුදහන්වු මාධ්‍යවේදියකුගේ බිරිඳක් පවසයි.

සංහිඳියාව යනු වචන නොවන අතර ඒ සඳහා කැපවීමෙන් වැඩ කිරීම තුළින් සංහිඳියාව යථාර්ථයක් කර ගත හැකි බවට සන්ධ්‍යා එක්නැළිගොඩ කියා සිටියේ ආණ්ඩුව විසින් ආරම්භ කර ඇති සංහිඳියා වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව සිලෝන් ජර්නල්ස් හා සාකච්ඡාවට එක්වෙමිනි.

අතුරුදහන් වුවන්ගේ පවුල් වල උදවියට තම ඥාතීන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීමට සහ සත්‍ය සොයා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ගයක් ඇති නොකර එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ කවදාද ප්‍රකාශ නොකර සංහිඳියාව ඇති කරන්නේ කෙසේදැයි අතුරුදහන්වු මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැළිගොඩගේ බිරිඳ ප්‍රශ්න කර සිටී.

සංහිඳියාව අහිමිවීම හේතුවෙන් පීඩනයට පත්වුවන්ගේ විශ්වාසය දිනා නොගෙන සංහිඳියාව යාථාර්ථයක් කර ගැනීමට නොහැකි බවට සන්ධ්‍යා එක්නැළිගොඩ අවධාරණය කරන අතර සැමගේම සහභාගීත්වය තුළින් මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ සංහිඳියාව ඇති කිරිමට කටයුතු කිරිම තුළින් පමණක් සංහිඳියාව ගොඩනැංවිය හැකි බවයි.

වචන වලට සහ මාධ්‍ය සංදර්ශන වලට එහා ගිය මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉෂ්ඨ වන සැමගේ සහභාගීත්වය තුළින් විශ්වාසය දිනා ගනිමින් ගොඩනංවන සංහිඳියා වැඩ පිළිවෙල සැබෑ සංහිඳියාවක් වනු ඇති බවට ඇය විශ්වාසය පල කලාය.

Facebook Comments