ගීතාට පාර්ලිමේන්තු එන්න තහංචියක් නැහැ

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවයේ ප්‍රබල මන්ත්‍රීවරියක් වන ගීතා කුමරසිංහගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අත්හිටුවීමේ තීරණය නිල වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් නොදීම නිසා ඇය පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වැළැක්වීමට නොහැකිව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇති බැවින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ගීතා කුමාරසිංහ හට මන්ත්‍රී ධුරයක් දැරීමට අයිතියක් නැති බව අභියාචනාධිකරණය 03 බදාදා ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

එම තීන්දුව සම්බන්ධව අද සවස වන තෙක් පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් දැනුම් දීමක් කර නොමැති හෙයින් ඇය පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම වැළැක්වීමට තමන්ට බලයක් නොමැති බවයි කතානායකවරයා පවසන්නේ.

මෙම තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කරන බව ගීතා කුමාරසිංහ අද කතානායවරවයා හමුවී පවසා ඇති අතර ඇය එසේ ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කලහොත් එහි තීරණය ලැබෙන තුරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස කටයුතු කිරීමට ඇයට බාධාවක් නොමැත.

අද සවස වන විටත් පාර්ලිමේන්තු නිල වෙබි අඩවියේ ඇය මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස දක්වා තිබුණි.

Facebook Comments