වතු කම්කරුවන්ගෙන් ජනපතිට පෝස්ට් කාඩ් (VIDEO)

0

ඉල්ලිම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිම්න් හැටන් ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් ජනධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හට පෝස්ට් කාඩ් තැපැල් කිරිමේ ව්‍යපාරයක නිරතව තිබේ.

දිනක වැටුප රුපියල් 1000ක් දක්වා වැඩි කිරීම, රජයේ වතු පුද්ගලික අංශයට විකිණිම නතර කිරීම සහ අර්ථ සාධක මුදල් ගෙවීම අනිවාර්ය කරන ලෙස රජයට බල කරමින් මෙසේ 10 අඟහරුවාදා කම්කරුවන් පෝස්ට් කාඩ් යොමු කල බව සිලෝන් ජර්නල්ස් වාර්තාකරු පවසයි.

හැටන් නගරයේ පැවති මෙම පෝස්ට් කාඩ් විරෝධතාවයට කම්කරුන් 100 වැඩි පිරිසක් එක්ව ඇත.

කඳුරට ජනතාවෙග් ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් සංවිධානය මෙය සංවිධානය කර තිබුණි.

Facebook Comments