වීදියේ කලාකරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශන පුවරුවක්

0

වීදි කලාකරුවන්ට ශක්තියක් සපයමින් හා නිසි ගෞරවයක් ලබාදෙමින් කොළඹ ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතේ ඉදිකළ විවෘත ප‍්‍රදර්ශන පුවරු එම කලාකරුවන් වෙත බාර කර තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, කොළඹ නගර සභාව සහ “අවකාශයේ අපි” වීදි කලාකරුවන්ගේ සංගමය එක්ව මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබු අතර 20 බදාදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් එම පුවරු කලාකරුවන් වෙත බාර දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

වීදි කලාකරුවන්ගේ සංගමයේ ලක්ෂ්මන් දිසානායක විසින් ලී පිළිස්සුම් කලාවෙන් චිත‍්‍රයට නගා තිබූ ජනාධිපතිගේ රුව ඇතුළත් චිත‍්‍රයක් මෙහිදී එම සංගමයේ සභාපති ඒ.සී. නුවන් විසින් ජනපති වෙත පිළිගැන්වා ඇත.

වීදි කලාකරුවන් පිළිබඳව සම්පාදන කළ ග‍්‍රන්ථයක් ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මල්රාජ් බී. කිරිඇල්ල විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හට පිළිගන්වා ඇති අතර එක් එක් කලාකරුවා වෙනුවෙන් ඉදිකර තිබූ විවෘත ප‍්‍රදර්ශන පුවරු ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වු බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

Facebook Comments