දයා මාස්ටර්ට උසාවියේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග

0

LTTE සංවිධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස කටයුතු කළ දයා මාස්ටර්ට හෙට දිනයේ අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා සිතාසි නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

වව්නියාව මහේස්ත්‍රාත් විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

LTTE සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරීන් ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව මෙසේ දයා මාස්ටර් හට අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග කළ බවටයි වාර්තා වන්නේ.

Facebook Comments