ඔලිම්පික් ගිය සමලිංගික ආදරය

1

මෙවර බ්‍රසිලයේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙල අපුර්ව පුවත් මවන තැනක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පසුගිය දින එහි සිදුවු අපුරු ආදර කතාවක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

2016-08-09-marriage-thumbnail

 

ඒ සමලිංගික විවාහකයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි.

බ්‍රසිල රග්බි ක්‍රිඩිකාවකට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තරඟය පැවති ක්‍රිඩා පිටියේ කළමණාකාරිය විසින්ය.

තරඟය අවසන් වු පසු කළමණාකාරිවරිය සියල්ලන්ටම ඇසෙන සේ මෙම ක්‍රිඩිකාවට තම විවහා යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඇය එම යෝජනාව පිළිගෙන තිබෙනවා.

Facebook Comments