සම ලිංගිකත්වයට ඉන්දියාවේ දොර ඇරෙයි

0

සම ලිංගිකත්වය සාපරාධී වරදක් නොවන බවට ඓතිහාසික තීන්දුවක් දෙමින් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සම ලිංගික සේවනය “ස්වභාවික නොවන වරදක්” ලෙස හඳුන්වා දෙමින්, 377 වෙනි වගන්තිය ලෙස හැඳින්වෙන යටත්විජිත සමයේ නීතිය ස්ථිර කරමින් 2013 වසරේ දී තිබූ තීන්දුවක් මින් වෙනස් කෙරේ.

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් “සංවාසය අපරාධයක් බවට පත්කිරීම අහේතුක වන අතර, අත්තනෝමතික මෙන්ම පැහැදිළිව ම ව්‍යවස්ථා විරෝධී,” බවයි අගවිනිසුරු දීපක් මිශ්‍රා සඳහන් කර ඇත්තේ.

අධිකරණයෙන් පිටත රැඳි සිටි සම ලිංගික ක්‍රියාධරයන් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරිමත් සමඟ ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමන් සතුට සැමරුහ.

Facebook Comments

wedding people