හානි පුර්ණ පනත මහින්දගේ කමිටු නිර්දේශයක්

0
719
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

හානි පුර්ණ කාර්යාල පනත හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් යුද්ධයෙන් පසුව පත් කරන ලද උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසමේ නිර්දේශයක් බවට ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු පවසා තිබේ.

“මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධය අවසාන කලාට පස්සේ 2009 එතුමා හැඳුවා එල් එල් ආර් සී කියන සංවිධානය. ඒ කමිටු නිර්දේශ අතර එකක් තිබෙනවා යුද්ධය හරහා හානි වෙච්ච අයට වන්දි ගෙවන්න ඕනෙ කියලා.” යැයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

මෙම පනතේ අරමුණ යුද්ධයෙන් හෝ ජාතීවාදි කෝලහාල නිසාවෙන් හානීයට පත් වුවන්ට වන්දි ගෙවීම බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් පෙන්වා දෙයි.

හානි පුර්ණ කාර්යාලය හරහා එල් ටී ටී ඊ සාමාජිකයින්ගේ පවුල් වලට වන්දි පිරිනැමීමේ සුදානමක් පවතින බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සිදුකරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය චෝදනා ලෙස මන්ත්‍රීවරයා බැහැර කළේය.

හදිසි අවස්ථාවකදී බලපෑමට ලක්වන පවුල් සදහා වන්දි පිරිනැමීමේ බලය ඇති ආයතනයක් පිහිටුවීම හානි පුර්ණ පනතේ අරමුණ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

Facebook Comments

HailHost