විදුලි ගාස්තුව ඉහල දාන්නේ නෑ – රවී

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

කිසිදු අයුරකින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නොදමන බව විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා සහතික වී තිබේ.

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දමා පාරිභෝගිකයන් අසීරුතාවයට පත් කිරීම නොව විදුලි ගාස්තු පහළ දැමීමට ඇති හැකියාව පිළිබද තමන් සළකා බලමින් සිටින බව රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා මහනුවරදී අස්ගිරි සහ මල්වතු මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

පාරිභෝගිකයා වෙත විදුලිය ලබා දීමේදී මේ වන විට විදුලි ඒකකයක් නිපදවීම සදහා රුපියල් 23 ත් 24 ත් අතර මුදලක් නිෂ්පාදන පිරිවැය වශයෙන් දැරීමට සිදු වුවත් එය අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 16 ක මිළකට බව පේනවා දී ඇති අමාත්‍යවරයා නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අලෙවිය අතර එවැනි සැලකිය යුතු අලාභයක් තිබුනත් පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයට ලක් කොට එම පාඩුව පියවා ගැනීම සුදුසු නොවන බවද පවසා තිබේ.

එබැවින්, විදුලි බලය ජනනය කිරීම සදහා වැය වන නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීම සහ දූෂණය නැති කිරීම තුළින් මෙම තත්වය පාලනය කිරීමට හැකියාව ඇති බවයි රවී කරුණානායක ඇමැතිවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ.

ජනතා හිතවාදීව වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමේදී සුළු පිරිසක් ඊට බාධා කරන බවත් පවතින තත්ත්වය විකෘති කර පෙන්වමින් ජනමාධ්‍යන්ද යොදා ගනිමින් එම පිරිස එම ජනහිතකාමි කටයුතු සදහා අකුල් හෙලන බවටද විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Facebook Comments