හිංසනයට එරෙහිව කැළණිය සරසවිය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

0

සියලු ආකාරයේ හිංසනයන්ට එරෙහිව කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය අසල විරෝධතාවක් පවත්වා තිබේ.

කුමන හෝ කායික මානසික හිංසනයට විරුද්ධව හිංසනයෙන් තොරව 12 අහරුවාදා පැවති විරෝධතාව “නාඳුනන සාමූහිකය” නම් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා එකමුතුව විසින් සිදු කර තිබුණි.

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයට අමතරව වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ද මෙම අවිහිංසාවාදී නිහඬ විරෝධයට එක්කාසු වු බවයි එම සමුහිකය පවසන්නේ.

ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වැනි දෑ තුළින් රාජ්‍ය විසින් සිදු කරන හිංසනය වගේම,බන්ධනාගාර වැනි ව්‍යුහ තුළ පවත්නා හිංසනයට විරුද්ධ වන සේම විශ්වවිද්‍යාලවල පවත්නා ප්‍රචණ්ඩත්වයට,හිංසනයට ද විරුද්ධ වීමේ අරමුණින් මෙය සංවිධානය කර ඇත.

හිංසනයට විරුද්ධ වන අතරම හිංසනයෙන් තොරව අවමානුෂිකකරණයෙන් ගැලවීමට අනවරතව අරගල කළ යුතු බවටයි “නාඳුනන සාමූහිකය” විශ්වාසය පළ කරන්නේ.

විශ්වවිද්‍යාලයට පෙබරවාරියේදී පැමිණි නවක විද්‍යාර්ථින්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාර්ථින් විසින් මානසික හා වාචික හිංසනයට ලක් කරමින් නවක වදය (ඊට පක්ෂපාතී කණ්ඩායම් මෙම ක්‍රියාවලිය නවක නම්නීකරණය ලෙස හඳුන්වයි) ලබා දෙන ස්ථානය වන කැළණිය සරසවියේ තෙල් බැම්ම ඉදිරිපිටදී මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වීම විශේෂත්වයකි.

Facebook Comments