ජල බෝතලයට නව නීති

0
706
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

එස්.එල්.එස්. සහතිකය නොමැති පානීය ජල බෝතල් ඇසිරීම, බෙදාහැරීම, ප‍්‍රවාහනය, ගබඩා කිරීම සහ අලෙවි කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

සැප්තැම්බර් මස පළමු වෙනිදා සිට මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පැවසුවේ ඊට අදාළ විධිවිධාන 2015 ජුනි මස 11 වෙනිදා නිකුත් කෙරුණු ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප‍්‍රසිද්ධ කර ඇති බවයි.

සැප්තැම්බර් 01 සිට මෙම නීතිය කඩ කරන ආයතන හෝ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කරන බව එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Facebook Comments