රජය පෙරළන්න ජනපතිට බලයක් නෑ

0

වත්මන් රජය අස්ථාවර බවට මතයක් නිර්මාණය කිරිමේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක බවට විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවා ඇත.

එය එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හා ආණ්ඩුව ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කුමන්ත්‍රණයක් බවයි අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා පෙන්වා දෙන්නේ.

“විවිධ අසත්‍ය ප්‍රචාර පහිගිය දින කිහිපය තුල සමාජයේ පැතිරිලා ගියා. ඒවාට දායක වන පිරිස කවුද කියල විශේලේෂණය කර ගෙන යද්දි පැහැදිලි වුන එක කරුණක් තමයි මේ පිරිස උත්සාහ කරනවා මේ රජය අස්ථාවර බව පෙන්නුම් කරන්න, මේක අපේ රජයට, පක්ෂයට එරෙහි කණ්ඩායමක කුමන්ත්‍රණයක්”

වත්මන් රජය පෙරළා දැමීමට ජනාධිපතිවරයාට කිසිඳු බලයක් නැති බව කී විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා වසර අවසානයේදී ජනාධිපතිවරණය හරහා රටට අලුත් නායකත්වයක් ලබා ගත හැකි බවට විශ්වාසය පළ කළේය.

Facebook Comments