සිරසේ ප්‍රියන්තට පොලිසියේ උසස් තනතුරක් (PHOTO)

0

සිරස නාළිකාවේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් සහ නිවේදකයෙක් වන ප්‍රියන්ත විජේසිංහට පොලිසියේ උසස් තනතුරුක් ලැබිල කියල සිලෝන් ජර්නල්ස් වෙත වාර්තා වුණා.

මේ ලැබුණ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරන් රටේ නීතිය හරි හැටි ක්‍රියාත්මක කරනව කියලයි ප්‍රියන්ත කියන්නෙ.13962519_1097474043655028_8742972709799282680_n 14079643_1097473726988393_4400255350203579916_n 14102274_1097473796988386_4784154539247614527_n

පොරිසාදයා චිත්‍රපටයේ චරිතයකින් තමා ප්‍රියන්තට මේ පොලිස් තනතුරු ලැබිල තියෙන්නෙ.

ප්‍රියන්ත එකක් උදාරි වර්නකුලසුරියත් මේ චිත්‍රපටියෙ පොලිස් නිලධාරිනියකගේ චරිතයකට පණ පොවනවා.

14079664_1097474110321688_8656836220221577377_n

Facebook Comments