රුපියල රැකගන්න දැඩි තීන්දු

0

ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ ඉන්දීය රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් ආර්ථිකයට බලපාන දැඩී තීන්දු කිහිපයක් ක්‍රියාවට නැංවීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ආනයන සීමා කිරීම ඇතුලු දැඩි තීන්දු කිහිපයක් ගැනීමටයි නරේන්ද්‍ර මෝදි රජය සැලසුම් කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදිි ලී බඩු, රසායන ද්‍රව්‍ය,ජංගම දුරකථන උපාංග,ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය සහ වානේ උපාංග ආනයනය සීමා කරමින් ඉහළ ආනයන තීරු බදු පැණවීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගනිමින් සිටී.

ඉන්දීය රුපියල 2002 වසරෙන් පසු වාර්තාකල අඩුම අගය මේ දිනවල සටහන් වී තිබෙන අතර මෙම නව ක්‍රියාමාර්ග හරහා වෙළඳ හිගය අඩුකර ගැනීමටයි ඉන්දීය රජය අපේක්ෂා කරන්නේ.

Facebook Comments

wedding people