දේෂිගේ හැඩ වැඩ

Model - Deshii Senadhira Photography by Pamod Nilru Randuwa Retouch by Hârshã Gîmhãn / DigiArtist Editing Studio  

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් අත්අඩංගුවට ?

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාව ඝාතනය කිරීම සඳහා පැමිණි මරාගෙන මැරෙන එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්ට කොළඹ දී රැකවරණ සැපයීමේ චෝදනාව යටතේ ගායිකාවක අත්අඩංගුවට පත් වීමට නියමිත...