ඔලිම්පික් ගිය සමලිංගික ආදරය

මෙවර බ්‍රසිලයේ පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙල අපුර්ව පුවත් මවන තැනක් බවට පත්ව තිබෙනවා. පසුගිය දින එහි සිදුවු අපුරු ආදර කතාවක් ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.   ඒ සමලිංගික...

චුටි මල්ලිගෙයි, පොඩි මල්ලිගෙයි රී මික්ස් එක (VIDEO)

චුටි මල්ලිගෙයි, පොඩි මල්ලිගෙයි රී මික්ස් එක https://www.youtube.com/watch?v=2d2o2FG9gEs&feature=youtu.be

දේෂිගේ හැඩ වැඩ

Model - Deshii Senadhira Photography by Pamod Nilru Randuwa Retouch by Hârshã Gîmhãn / DigiArtist Editing Studio