කිම් කර්ඩිෂියන් පරදන බොල්ට්ගේ සරාඟි පෙම්වතිය (PHOTO)

0
උසේන් බෝල්ට් ගැන හැමෝම වැඩිපුර කතා වෙන නිසා ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවියක් වන Dailymail වෙබ් අඩවිය බෝල්ට්ගේ පෙම්වතිය ගැන හෙළිදරව්වක් කරලා තියෙනවා.   ඇය නමින් Kasi...

නිෂිගේ විලාසිතා

0
Model - Nishi samaraweera Makeup - Renuka damayanthi Photography - Damith hewawitharane

දූවිල්ලෙන් වත්සුනු තවරා (VIDEO)

0
දූවිල්ලෙන් වත්සුනු තවරා https://www.youtube.com/watch?v=vYeH3X6DcEo

උපේක‍ා ජොලි ආච්චි වෙලා (VIDEO)

0
https://www.youtube.com/watch?v=4JXfNgOAdm0&feature=youtu.be