“ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්නට ජාතිවාදය ඉවත් කරන්නට ඕනෑ” (VIDEO)

0
383
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට රට තුළ ජාතිවාදය තුරන් කර දැමිය යුතු බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනපති ධුර තරඟකරුවා වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්නට නම් ජාති බේදය ඉවත් කරලා, වර්ග බේදය ඉවත් කරලා, වර්ණ බේදය ඉවත් කරලා එක අම්මගේ තාත්තාගේ දුවාලා පුතාලා වගේ මේ රටේ පුරවැසියන් එකට එකතු වෙලා ඒ එකතු වීමේ ශක්තිය තුල අපි නව ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනඟන්න ඕනෑ.” යැයි අමාත්‍යවරයා 12 සඳුදා බදුල්ලේ පැවති ජන හමුවක දී පැවසීය.

තමන්ව සැබෑ දේශප්‍රේමියෙක් ලෙස හඳුන්වා දුන් ඇමැති සජිත් “සැබෑ දේශප්‍රේමය කියන්නේ පල්ලි කඩන එක නෙමෙයි, කෝවිල් කඩන එක නෙමෙයි, දේවස්ථාන කඩන එක නෙමෙයි.” යනුවෙන් පැවසු අතර පන්සල් මෙන්න අනෙකුත් ආගමික ස්ථාන දියුණු කිරිම ද සැබෑ දේශප්‍රේමය ලෙස පෙන්වා දුනි.

Facebook Comments

Loading...