වැඩියෙන් මිනීමරා ඇත්තේ “ඉඩම් ආරාවුල් වලටයි”

0
215
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි මිනිස් ඝාතන ප්‍රමාණයක් සිදුවන්නේ ඉඩම් ආරවුල් හේතුවෙන් බව අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්‍ෂිකරුවන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය විසින් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

ඊට අමතරව අනියම් සබඳතා සහ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් භාවිතයෙන් සිදුවන ආරවුල් නිසා ද වැඩි මිනිස් ඝාතනය ප්‍රමාණයක් සිදුවන බවට සොයා ගෙන ඇතැයි එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් උදයකුමාර අමරසිංහ කියා සිටී.

මනුෂ්‍ය ඝාතනවලට සම්බන්ධව බන්ධනාගාරගත වී සිටින 1,500ක් පමණ පිරිසක් සමග සාකච්ඡා කර ලබාගත් තොරතුරු අනුව මෙම කරුණු අනාවරණය කරගත් බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මනුෂ්‍ය ඝාතන සම්බන්ධ නඩු විසඳීමට දීර්ඝ කාලයක් ගතවන බවත්, අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්‍ෂිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් එම තත්ත්වය එතරම් නුසුදුසු බව ද වින්දිතයන් හා සාක්‍ෂිකරුවන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් උදයකුමාර වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Facebook Comments

HailHost