වෙනස් විදියකට රනිල්ට කඩේ යන වික්‍රමබාහු (VIDEO)

0
513
wedding people
Loading...

බොහෝ දෙනෙකු තමන් රනිල්ට කඩේ යන්නේ ඇයි ද ප්‍රශ්න කරන බව නව සම සමාජ පක්ෂයේ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු පවසනවා.

ප්‍රභාකරන් සමඟ සාම ගිවිසුම අත්සන් කළ වකවානුවේ සිට තමන් රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ කටයුතු කරන බවත් තමන් රනිල්ට කඩේ නොගිය බවත් ඔහු ලවා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කළ බවයි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු පෙන්වා දෙන්නේ.

තමන් කඩේ යන ක්‍රමය වෙනස් බවත් හාම්පුතාට අවශ්‍ය දෙය නොව රටට අවශ්‍ය දේ හාම්පුතා ලවා කර ගැනීමට තමන් කඩේ යන බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

 

Facebook Comments

Loading...