කොරෝනාවෙන් පාසල් වලට වැටුන සීමා ලිහිල් වෙයි

0
123
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

කොවිඩ් වසංගතය ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පාසල් සඳහා පනවා තිබු සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

වෛරසය පැතිරිමේ වත්මන් තත්ත්වය සැලකිල්ට ගනිමින් මෙම තීරණය ලත් බවයි එම අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

කොරෝනා වසංගතය පැතිරිම නිසාවෙන් වසා දමා තිබු පාසල් නැවත ආරම්භ කිරිමෙන් අනතුරුව සිසුන් 200ට වැඩි පාසල් වල එක් එක් ශ්‍රේණිවල ළමුන් පාසල් කැඳවිය යුතු දින අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුනි.

කෙසේ වෙතත් වත්මන් තත්ත්වය මත සෞඛ්‍ය නිර්දේශ යටතේ පාසල් පවත්වාගෙන යා හැකි නම් සාමාන්‍ය පරිදි සිසුන් ගෙන්වා ගැනීමට විදුහල්පතිවරුන්ට බාධාවක් නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් දැනුම් දී ඇත.

Facebook Comments