රූප සෝබාව හැඩ කරන්නන් ගැන සමීක්ෂණයක්

0
384
wedding people
Loading...

රූපලාවන්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ සාර්ථකත්වය, ව්‍යාප්තිය සහ සංවර්ධනය සහතික කරවීම සදහා ප‍්‍රතිපත්ති රාමු සකස් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීමේ අරමුණින් කේෂ්ත්‍රයේ නිරත ව්‍යවසායකයින්ගේ අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම සදහා දීප ව්‍යාප්ත සමීක්‍ෂණයක් ක‍්‍රියාත්මක කර ඇති බව රජය පවසයි.

උගත් තරුණියන් සහ තරුණයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම රූපලාවන්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රය තුළ සාර්ථක ව්‍යවසායකයින් ලෙස ක‍්‍රියාත්මක වන බව මෙයට පූර්වයේ සිදුකරන ලද සමීක්‍ෂණවලින් හෙලි ව තිබේ.

මෙම සමීක්‍ෂණ ක‍්‍රියාවලිය ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යාංශය සහ අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය මගින් සිදු කරන අතර රූපලාවන්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ව්‍යවසායකයින්ට මුහුණපෑමට සිදුවන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට සමීක්ෂණයේදී අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය මගින් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ සිටින ව්‍යවසායකයින්ගේ විස්තර සහිත ලේඛනයක් දැනටමත් සකස් කර ඇති අතර රූපලාවන්‍ය ශිල්පී ශිල්පිණියන් සදහා පුහුණු වැඩමුළු කිහිපයක් ද පවත්වා ඇත.

ඔවුන්ගේ එම අදහස් ඉදිරියේ දී වඩාත් ප‍්‍රායෝගික හා අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ ප‍්‍රතිපත්ති රාමු සැකසීම සදහා මඟ පෙන්වීමක් ලෙස යොදා ගනු ලබන බවයි රජය පවසයන්නේ.

මෙම යෝජිත ප‍්‍රතිපත්ති රාමු තුලින් මූල්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රය, තාක්‍ෂණය, කුසලතා සංවර්ධනය, කුසලතා සදහා පිළිගත් සහතික ලබා දීම,ප‍්‍රවර්ධන සහ දැන්වීම්කරණ වැඩසටහන්, භාෂා හැකියාව, වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය, පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇතුළුව ව්‍යවසායකයින් විසින් ඉල්ලා සිටින අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන්ද හදුනාගෙන ඒවා වෙත ප‍්‍රවේශවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය කරනු ලබන බව රජය වැඩි දුරටත් නිවේදනය කර සිටි.

Facebook Comments

Loading...