ඔන්ලියන් ඉගෙන ගන්න ‘ප්‍රාදේශීය ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන’

0
3

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා මේ වනවිට පාසල් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුවන්නේ මාර්ගගත දූරස්ථ ක්‍රම මඟින් වුව ද විවිධ හේතු සාධක මත එම පහසුකම් ලබා ගැනීමට නොහැකි සිසුන් වෙනුවෙන් “ප්‍රාදේශීය ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන” පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ගුරුගෙදර, ඊ තක්සලාව මෙන් ම ගුවන්විදුලිය ආදී මාධ්‍ය ඔස්සේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන පහසුකම් සැලසීමට රජය කටයුතු ක‍ළ අතර ඊ තක්සලාව මඟින් ගුරුවරුන්ට ‘වර්චුවල් පන්තිකාමර’ සකස්කර අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් මඟින් පහසුකම් සලසා දී ඇති බවයි අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් පවසන්නේ.

ඊ තක්සලාවෙහි පාඩම් 65000ක ප්‍රමාණයක් අඩංගුකොට තිබෙන අතර ලක්ෂ 2 ½ක් පමණ දිනකට ඊට ප්‍රවේශය ලබයි. පසුගිය මාසයේ මිලියන 3.5ක් ඊට ප්‍රවේශය ලබා තිබේ.

ගුරුගෙදර වැඩසටන රූපවාහිනියේ ‘චැනල් අයි’ නාලිකාවේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් ද දමිළ මාධ්‍යයෙන් නේත්‍රා නාලිකාවෙන් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

දිනකට පැය 16ක් බැගින් දවස් 05ක් ක්‍රියාත්මක මෙය 03වන ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා පාඩම් 5000ක් පමණ මේ වන විට පටිගත කොට ඇති අතර ඊ තක්සලාවට ප්‍රවේශ වීම සඳහා කිසිදු මුදලක් අය නොකෙරේ.

ඉහත අන්තර්ජාල හා රූපවාහිනී වැඩසටහන් ‘අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය’ මඟින් පූර්ව ප්‍රමිතිකරණයකට යටත්ව සිදු කෙරේ.

එමෙන් ම පළාත්, කොට්ඨාස, පාසල් හා‍ ශ්‍රේණි මඟින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් අදාල විෂය අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කරනු ලබයි. නමුත් මේ සියල්ල සඳහා ප්‍රවේශවීමේ ගැටලුව රටේ 12%ක් හෝ ඊට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයකට බලපා ඇත.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින්, ප්‍රාදේශීය ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට කටයුතු කරන ලෙස පසුගිය 17වන දින සියලු ම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට යටත්ව කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් රැස්වීම් මධ්‍යස්ථාන ග්‍රාමීය වශයෙන් ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල හා දූරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙරපාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන හා පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය එක්ව මේ වනවිට සැලසුම්කොට තිබේ.

ඒ අනුව එම මධ්‍යස්ථාන හඳුනාගැනීම මේ වනවිට සිදුවෙමින් පවතින අතර එම මධ්‍යස්ථානයක් උදෑසන 7 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

එම මධ්‍යස්ථානයක පරිගණක, ලැප්‍ටොප් පරිගණක සහ ටැබ් පරිගණක 10කින්වත් සමන්විත විය යුතු බවත් එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධව සම්බන්ධීකරණය කලාප මට්ටමින් ද නියාමනය හා මඟ පෙන්වීම පළාත් මට්ටමින් ද සිදුකරමින් මෙය ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කෙරෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

Facebook Comments

wedding people