අසාද් සාලිගේ මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට අවසර

0

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පණත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් සිය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇතැයි දක්වමින් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි ගොණු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාග කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දී තිබේ.

ඒ අනුව ලබන දෙසැම්බර් 15 වන දින එය සළකා බැලීමට නියමිතයි.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, එස් තුරෙයිරාජා සහ යසන්ත කෝදාගොඩ යන විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ මෙම පෙත්සම සළකා බැලීමට නියමිතව ඇත.

Facebook Comments