ස්වර්ණාගේ 50 වසරක සිනමාව සමරන්න සූදානමක්

0
550
wedding people
Loading...

‘සත්සමුදුරෙන්’ ඇරඹි ඇගේ සිනමා ගමන ‘ඇගේ ඇස අග’ වනවිට වසර පනහක් ඇගේ ජීවිතයෙන් ඇය සිනමාව වෙනුවෙන් කැප කර තිබේ.

මේවෙනුවෙන් ස්වර්ණාගේ හිතවතුන් විශාල පිරිසක් එක්ව දැවැන්ත වැඩ සටහන් රැසක් ස්වර්ණා ගේ පනස්වරසරක සිනමා ජීවිතය සැමරීම වෙනුවෙන් සැළසුම් කරමින් තිබේ.

ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ මෙම වැඩ සටහන් ආරම්භ වීමට නියමිත බව මිරර් ආර්ට්ස් වෙතට වාර්ථා වූ අතර මෙම වැඩ වැඩසටහන් මාලාවට ස්වර්ණාගේ අතිශය ජනප්‍රිය චිත්‍රපට උළෙලක් තරංගනී සිනමාශාලවේ දින පහක් පුර උදේ 10.30,2.30 සහ 6.30 වශයෙන් ප්‍රදර්ශණය කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

මෙහිදී ‘සත්සමුදුර’, ‘දඩයම’, ‘හන්තානේ කතාව’, ‘චන්න කින්නරී’, ‘අනන්තරාත්‍රිය’, ‘සුද්දිලාගේ කතාව’, ‘හංසවිලක්’ ඇතුළු චිත්‍රපට 10ක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.

(Mirror arts)

Facebook Comments

Loading...