21ට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබෙයි

0

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය තිබේ.

ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පත ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට කිරීමට නියමිතයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් මීට සති කිහිපයකට පෙර කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ 21 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ වගන්ති රැසක් සංශෝධනය කර අද යළිත් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

මෙම කෙටුම්පත අවස්ථා කිහිපයකදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර, දේශපාලන පක්ෂ සහ විවිධ සංවිධාන සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව නැවත එය අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබේ.

කැබිනට් අනුමැති ලද 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

Facebook Comments