රැකියා විරහිත යාපනයේ තරුණ පිරිස් ජලජ සම්පත් වගාවට

0
612
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට රැකියා විරහිත තරුණයන් විශාල පිරිසක් සිටින අතර, ඔවුන් ජලජ සම්පත් වගාව සඳහා යොමු කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඇරඹීමටත් ධීවර ප්‍රජා සංවර්ධනයටත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ සැළසුම් කර ඇතැයි, අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර කටයුතු සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළ බවයි රජය සදහන් කරන්නේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කළපු ආශ්‍රිත ව තිබෙන හිස් ඉඩම් අක්කර බාගය බැගින් එම ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ට ලබා දී එම ඉඩම්වල මසුන් සහ ජලජ පැළෑටි වගාකිරීම සඳහා ඔවුන් උනන්දු කරවීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

එම නිසා යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කළපු ආශ්‍රිතව ඇති හිස් ඉඩම් පිළිබඳ ව වාර්තාවක් තමන්ට ලබා දෙන ලෙස, අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

ඊට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දීමට සූදානම් බව ද, ඇමතිවරයා පවසා ඇත.

එම දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර ප්‍රජාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා මසුන් අපනයනය කිරීම, අතිරික්ත මසුන් කරවල කිරීම සහ ටින් මාලු නිෂ්පාදනය දැල්ලෝ කකුළුවෝ සහ ඉස්සෝ අපනයනය කිරීම මෙන්ම, තාවත්කාඩු ප්‍රදේශයේ ධීවර වරායක් ඉදි කිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් එහිදී  සාකච්ඡා කළ බව රජය සදහන් කරයි.

Facebook Comments

Loading...