ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනය අද

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

දැයේ දරුවන් ළමා හිංසනය ඇතුළු සියලු අපයෝජනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඔවුන්ට වඩාත් සුරක්ෂිත හෙට දවසක් උරුම කරදීම සඳහා සියලු පාර්ශවයන් එකට එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය නටශා බලේන්ද්‍ර පවසයි.

ජනවාරි 04 දිනට යෙදී තිබෙන ළමා හිංසනයට එරෙහි ජාතික දිනය වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කරයි.

සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි 04 දින මෙය ප්‍රකාශයට පත් කර අත්තේ,ළමා හිංසනයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම මෙන් ම ළමා පරපුරේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සහ ළමා හිතකාමී පරිසරයක් ගොඩනැඟීම පරමාර්ථයෙනි.

දරුවෙකු සිදු කරන වැරැද්දකට ශාරිරිකව දඬුවම් කිරීමට වඩා ඔවුව හෝ ඇයට එය වැරැද්දක් බව ආදරයෙන් අවබෝධ කරදීම තුළින් ලබෙන ප්‍රතිලාභ වැඩදායක වේ. අප කළ යුත්තේ, දරුවා නිවැරැදි කිරීම, අවබෝධ කරදීම, දැනුව කිරීම, මෙන්ම ඔවුන්ට නිවැරැදි මඟ පෙන්වා දීමයි.විශේෂයෙන් ම ළමුන්ගේ අඳහස්වලට ගරු කරමින් තීරණ ගැනීමේ දී ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද වැඩිහිටියන් වශයෙන් අප වගබලාගත යුතු බවද සභාපතිනිය පවසයි.

ළමා හිංසනයන් තුළින් ළමුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු බිඳවැටීමත්, සෞඛ්‍ය හා මානසික තත්ත්වය පිරිහීම තුළින් ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය බිඳවැටීමත් සිදු වේ.එබැවින් වැඩිහිටියන් ලෙස අප සමාජයේ දරුවන්ට ආදරයෙන් රැකබලාගැනීම හා ඔවුන්ට ආදර්ශවත් වන ලෙස ජීවත් වීමට වග විය යුතු බවද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය නටශා බලේන්ද්‍ර නිකුත් කළ නිවේදයේ තවදුරටත් සඳහන් වෙයි.

Facebook Comments