මතට ඇබ්බැහිවුවන්ට පුනරුත්ථාපනය වීමට පොදු සමා කාලයක්

0
439
Drug addiction crisis
wedding people

මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට විශාල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව සහ මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන්ට තම කමැත්තෙන් ම පුනරුත්ථාපන වැඩසටහනට සහභාගීවීමට පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාර්යසාධක බලකාය පවසනවා.

මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහිවූවන් මේ වනවිටත් හඳුනාගෙන ඇති අතර 2020 වනවිට මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූ සියලු දෙනා පුනරුත්ථාපනය කිරීම එම බලකායේ ඉලක්කය බව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාර්යසාධක බලකායේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සමන්ත කුමාර කිතලවආරච්චි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු පිහිටුවීම ආරම්භ කර ඇති බව සහ 2017 දී ග්‍රාමීය මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු පිහිටුවීම තම ඉලක්කය බවයි මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාර්යසාධක බලකාය පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ වන විට රට තුළ සිගරට් භාවිතය අඩු වී දක්නට ඇති අතර නීති විරෝධී ලෙස සිගරට් එන එක නැවැත්වීමට වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සඳහා ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු සියලු දෙනා විශාල කැපවීමක් කරන බව පෙන්වා දෙන වෛද්‍ය සමන්ත කුමාර පවසන්නේ මත්ද්‍රව්‍යවලින් රටේ දරුවන් බේරාගැනීමට අපේ ආරක්ෂක අංශ වැඩි උනන්දුවක් දක්වන බවයි.

Facebook Comments