බැඳුම්කර වංචාවේ කෝප් කමිටු වාර්තාව නීතිපතිට

0
424
wedding people
Loading...

මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ කෝප් කමිටු වාර්තාව නීතිපතිට යොමු කරන බව කථානායක කරු ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

අදාල ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදය පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව කතානායකවරයා අද (25) මේ බව පැවසීය.

මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්ති විවාදය ඊයේ (24) සහ අද (25) පැවැත්විණි.

මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටු වාර්තාව අභියෝගයට ලක්කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ද ඉදිරිපත් වී තිබේ.

Facebook Comments

Loading...