හම්බන්තොට ඉඩම් සඳහා අරගලය කළ සිංහලයින් කේපාපිලවු දෙමළ ජනතාවට සහය දිය යුතුයි

0

චීන අයෝජන කලාපයක් පිහිටුවීම වෙනුවෙන් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ අක්කර 1500ක ඉඩම් රජය පවරා ගැනීමට යනවා යැයි පැතිර ගිය කට කථාවකට පාරට බැස දැවැන්ත විරෝධතා පැවැත්වූ සිංහල ජනතාව අදට දින 15ක් තිස්සේ ගුවන් හමුදාව විසින් අත්පත් කර ගෙන ඇති තම ඉඩම් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින දෙමළ ජනතාව ගැන ද දැනගත යුතු යැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රික ජනතා පෙරමුණේ නායකයා පවසයි.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1500ක පුද්ගලික ඉඩම් රජයට පවරා ගන්නා බවට හුදෙක් කට කථාවක් පැතිර යාමෙන් අනතුරුව එයට විරුද්ධව විපක්‍ෂ සියල්ල එක්වී ජනතාව එක්රැස් කර විරෝධතා පැවැත්වූ බවත් හිමිවරුන් එයට නායකත්වය දුන් අතර දහස් ගණනක ජනතාව ද පාරට බැස විරෝධතා සිදු කර රාජ්‍ය දේපළවලට අලාභ හානි සිදු කළ අතර, එහිදී අත්අඩංගුවට පත්වූවන් තවඳුරටත් රක්‍ෂිත බන්‍ධනාගාර ගතව සිටින නමුත් එහිදී ඉඩම් පවරා ගැනීම යන කාරණාව අවසන්වු බවයි ජාතික සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනේ ගනේෂන් පවසන්නේ.

කේපාපිලවු ගම්මානයේ මව්වරුන්, කුඩා දරු දැරියන් ඇතුලත් දෙමළ ජනතාව පසුගිය දින 15ක කාලයක් තම ඉඩම් වෙනුවෙන් සාමකාමී අරගලයක නිරත වන පෙන්වා දෙන ඇමතිවරයා එම ජනතාව ගැන දකුණේ සිංහල ජනතාව සොයා බලා ඔවුන්ගේ සාමකාමී අරගලයට සහය දැක්විය යුතු බවටයි අවධාරණය කරන්නේ.

මව්වරුන්, කුඩා දරු දැරියන් ඇතුලත් දෙමළ ජනතාව පසුගිය දින 15ක කාලයක් තම ඉඩම් වෙනුවෙන් සාමකාමී අරගලයක නිරත වන පෙන්වා දෙන ඇමතිවරයා එම ජනතාව ගැන දකුණේ සිංහල ජනතාව සොයා බලා ඔවුන්ගේ සාමකාමී අරගලයට සහය දැක්විය යුතු බවටයි අවධාරණය කරන්නේ.

Facebook Comments

wedding people