මුරලිට ඉහලම ගෞරවය

0

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට සිය ජීවිත කාලය තුළ ලබා ගත හැකි ඉහළ ම ගෞරව නාමය වන හෝල් ඔෆ් ෆේම් සම්මානය සඳහා අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ට ලබා දීමට නිර්දේශ කර ඇත.

හෝල් ඔෆ් ෆේම් ගෞරවය සඳහා නිර්දේශ වූ පළමු වන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා වන්නේ මුත්තයියා මුරලිදරන්ය.

මුරලිදරන් සහ තව ත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙකු මෙම හෝල් ඔෆ් ෆේම් ගෞරවයෙන් පිදුම් ලැබීමට නියමිත බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල නිල වෙබ් අඩවියේ දැක්වේ.

Facebook Comments

wedding people