සජින්ගේ අත්අකුරු පරික්ෂවට අවසර

0

මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ සිදු කරන පරීක්ෂණයකට අදාළව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන අත්අකුරු සාම්පල ලබා ගෙන පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අවසර ලබාදී ඇත.

නීති විරෝධි ආකාරයට රුපියල් කෝටි 30කට අධික මුදලක් උපයාගත් බව පවසමින් හිටපු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම්දී තිබේ.

එම පරීක්ෂණයට අදාළව සැකකරුගේ අත් අකුරු ලබා ගෙන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

සැකකාර සජින් වාස් ගුණවර්ධන හිටපු මන්ත්‍රීවරයාට අයත් සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂවරු සහ ගණකාධිකාරිවරුන්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වී ඇති බව ද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියේය.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැලකා බැලූ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අත් අකුරු සාම්පල ලබා දෙන ලෙස සජින් වාස් ගුණවර්ධන හට නියෝග කළේය.

Facebook Comments

wedding people