නැහැ කිව්ව කැබ්නට් සංශෝධනය සිදු වන බව රාජිතම කියයි

0
572
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

මාධ්‍ය වල පල වන ආකාරයේ කිසිඳු කැබ්නට් ස‍ංශෝධනයක් සම්බන්ධව ජනාධිපති කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නොමැති බව කියා සිටි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක රාජිත සේනාරත්නම රටට හිතකර ආකාරයට ඉදිරියේදී කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු වන බව පවසයි.

රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයා මැයි 09 නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනයකින් කියා සිටියේ මාධ්‍ය වල පල වන ආකාරයේ කිසිඳු කැබ්නට් ස‍ංශෝධනයක් සම්බන්ධව ජනාධිපති කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නොමැති බවයි.

කෙසේ වෙතත් කැබිනට් සංශෝධනයක් සඳහා ජනාධිපතිවරයාත්, අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් එකඟත්වය පළ කර තිබෙන බවට අමාත්‍යවරයා හෙළි කර සිටියේ නව ඖෂධවෙිදීන් 52 කට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමෙි උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

“වෙසක් පොහොයට පෙර කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව මම මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා. කැබිනට් සංශෝධනයක් වෙසක් පොහොයට පෙර සිදු කරන බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී තිබුනා. නමුත් එය සිදු වූයේ නැහැ.” යි ඇමති රාජිත ප්‍රකාශ කළේය.

ඇමතිවරයා මීට පෙර නිකුත් කල නිවේදනයේ වෙසක් පොහොයට පෙර සිදු නොවන බව හෝ එයින් පසු සිදු වන බවට එහි සඳහන් වී නොතිබුණි.

Facebook Comments

Loading...