පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් සුප්‍රකට පුද්ගලයින් ගේ ඡායාරූප හාස්‍යජනක ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම

0
#1 Kendall Jenne
#1 Kendall Jenne

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ‘කර්කෂ ජූලි’(Dry July) යනු පිළිකා ‍‍ රෝගීන් සඳහා මුදල් එක්රැස් කිරී‍මේ පරමාර්ථයෙන්, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකී ඒ සඳහා ආධාර කරන්නැයි ජනතාව දිරිමත් කරන මානව හිතවාදී ව්‍යාපාරයකි. එහෙත් ඔස්‍ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර විකිරණ ශිල්පියෙක් පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් අරමුදලක් පිහිටුවීම සඳහා වඩාත් නිර්මාණශීලී අදහසක් ක්‍රියාවට නඟා ඇත.
වරෙක ඔහු වෙත පැමිණි පිළිකා ‍‍රෝගී කාන්තාවක, ඇයට ඇයගේ ‍හිස කෙස් අහිමි වීම නිසා ඇය කෙතරම් අසීරුතාවකට ලක් විණි දැයි ඔහු හා පැවසීමෙන් පසු, මාර්ක් උ‍ඩොවිච් ඔහුගේ හිස කෙස් දිගු කොට වවා පිළිකා රෝගීන්ට පරිත්‍යාග කිරීමට ඉටා ගත්තේය.

ඔහු දැනට අවුරුදු දෙකහමාරක් පුරා සිය කොණ්ඩය වවා ඇති අතර අද දින( 29 වැනි සිකුරාදා) එම කොණ්ඩය භූ ගෑමට නියමිතය.

මේ අතරවාරේ ඔහුගේ දුඹුරු පැහැ දිගු කෙස් කළඹ පාවිච්ච කරගනිමින්, පිළිකා රෝගීන් සඳහා මුදල් එක්රැස් කර ගැනිම වෙත ජනතාවගේ අවධානය ලබා ගැනීමට, ජනප්‍රිය තරුවල විවිධ ඉරියව් සහිත ප්‍රසිද්ධ ඡායාරෑප ප්‍රතිනිර්මාණය කොට ඇත්තේ මේ ආකාරයෙනි. ඔහු දැනට ඉන් ඩොල්ර් 20,000 ප්‍රමාණයක් එක්රැස් කර ඇති අතර ඔහුගේ ඉලක්කය වන්නේ ඩ‍ොලර් 100,000 සීමාවට ලඟා වීමටයි.

#2 Captain Jack Sparrow
#2 Captain Jack Sparrow
#3 Kim Kardashian
#3 Kim Kardashian
#4 Liam Neeson From Star Wars
#4 Liam Neeson From Star Wars
#5 Jon Snow From Game Of Thrones
#5 Jon Snow From Game Of Thrones
#6 Jared Leto
#6 Jared Leto
#7 Conchita Wurst
#7 Conchita Wurst
#8 Nicholas Cage
#8 Nicholas Cage
#9 Khal Drogo From Game Of Thrones
#9 Khal Drogo From Game Of Thrones
#10 Daenerys Targaryen From Game Of Thrones
#10 Daenerys Targaryen From Game Of Thrones
#11 Janet Jackson
#11 Janet Jackson
#12 Princess Leia Organa Solo
#12 Princess Leia Organa Solo
#13 Princess Kate Middleton
#13 Princess Kate Middleton
#14 Snoop Dogg
#14 Snoop Dogg
#15 Chad Kroeger From Nickelback
#15 Chad Kroeger From Nickelback

 

Facebook Comments

wedding people