වසන්තය එනවා සත්තයි (PHOTO)

0
1258
wedding people
Loading...

සීත කාලය පැමිණේවි
තද හිම කුණාටු හමාවි
හිම කැට සහිත නපුරු සුළි සුළං හමාවි…
ඒත්….
වසන්තය එනවා සත්තයි!!

එහෙම කියන්නෙ ගුරු ගීතය පොතේ චින්ගීස් අයිත්මාතව්. ඕව්! වසන්තය ළඟ ළඟම එනවා. වසන්තය පිළිගන්න මුළු ලෝකයම ලක ලෑස්ති වෙනවා. මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි සත්තු, ගහකොළ පවා වසන්තය වෙනුවෙන් සැරසෙනවා.
ලෝකෙ බොහොමයක් අලුත් අවුරුදු සැමරීම් යෙදිලා තියෙන්නේ වසරේ මුල් මාස කිහිපයේ. එහෙම නැත්තම් වසන්ත සමයෙ. අපිත් තව දවස් ගණනකින් වසන්ත උදානය සමරනවා.

වසන්තය පිළිගැනිම වෙනුවෙන් මුළු ලෝකයම සැරසෙන හැටි දකින්න කැමතිද? හොඳින් බලන්න. එක එක රටවල මිනිස්සු වසන්තය පිළිගන්නේ එක එක ආකාරයට. ඒත් ඒ හැම ඡායාරූපයකටම පොදු දෙයක් තියෙනවා. ඒ හිනාව සහ සතුට, ප්‍රමෝදය. ගස් පවා හිනා වෙනවා.

මිනිස්සු වසරේ වැඩි කාලයක් ශීත කාල, හිම කුණාටුවලට මුහුණ දෙමින් ජීවිතය ගෙවනවා. ඉතින් වසන්තය සතුටින් පිළිගැනීමේ අරුමයකුත් නැහැ.

 

Facebook Comments

Loading...