ජාතිවාදයට හා ආගම්වාදයට රට තුල ඉඩක් නැහැ – අගමැති

0

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවට සමඟියෙන් ජීවත්වීම සඳහා සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය විසින් කටයුතු කර තිබෙන මෙන්ම ජාතිවාදයට හා ආගම්වාදයට රට තුල ඉඩක් නොමැති බවට අගමැතිවරයා පවසයි.

පටු දේශපාලන අරමුණු සහිත පුද්ගලයන් සෑම කුඩා සිදුවීමක් ම අන්තවාදී සහ ජාතිවාදී ක්‍රියාකාරකම් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට උත්සාහ කරන බව පවසන ඇගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එවැනි පුද්ගලයින් හ‍ට හිමි වන්නේ ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියයි කියා සිටි.

ඇතැම් සංවිධානත්මක පිරිස් රටේ ජාතිවාදය ඇති කිරීමට උත්සහ කරන බව සහ ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් විමසූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව 05 බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.

“ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවට සමඟියෙන් ජීවත්වීම සඳහා සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. අන්තවාදී හා ජාතිවාදී ක්‍රියාකාරකම් පසුගිය රජය සමයේ සිදු වුණේ,අනුග්‍රහය ඇතිවයි.ඒවා නවතා දැමීමටත් සංහිදියාවක් ඇති කිරීමටත් මේ රජය වහාම පියවර ගත්තා.” යි හේ පැවසුහ.

 

සංහිඳියාව සහ සහජීවනය පිරි සමාජයක්

අතුරුදහන් තැනැත්තන් පිළිබඳව වූ කාර්යාලය පිහිටුවීම පනත සම්මත කර ගැනීම,ජාතික සමඟිය සහ සංහිදියාව කාර්යාලය පිහිටුවීම සහ සංහිදියා යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ ලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග රැසක් රජය විසින් ගනු ලැබු බවද අගමැතිවරයා සිහි කළේය.

මෙම සියලු ක්‍රියාමාර්ගවල අරමුණ වූයේ, සංහිදියාව ඇති කර ආගමික සහජීවනය සහිත සපිරි සමාජයක් ඇති කිරීම බව පෙන්වා දෙන අගමැති වික්‍රමසිංහ පසුගිය දිනවල ප්‍රදේශ කීපයකින් යම් ගැටුම්කාරී සිද්ධීන් කීපයක් වර්තා වු අතර එම සිද්ධින් වලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නොලැබුන බව අවධාරණය කරයි.

Facebook Comments