මනාලියක් වු හාරකෝටියේ රශ්මි

0

හාරකෝටිය ටෙලි නාට්‍යයේ රශ්මිගේ චරිතයෙන් ජනාදරයට පත් සඳනි මල්ෂා ප්‍රනාන්දු මනාලියක් ලෙස හැඩ ගැන්වී

ඡායාරූප – රොෂාන් චතුරංග

හැඩගැන්වීම – අයේෂා ගුණවර්ධන

Facebook Comments